Dievnama jubilejas pasākumi:

Svinīgā remonta pabeigšana sestdien, 2013.gada 6.aprīlī plkst.11:00
dievnamu (atkal)iesvēta bīskaps dr.Viesturs Reķis

Svinīgā remonta uzsākšanā svētdien, 2012.gada 29.aprīlī plkst.12:00
piedalās Adventistu baznīcas Trans-Eiropas (TED) nodaļas vadītājs Bertil Wiklander.

Dievnama 100 gadu pastāvēšanas piemiņas dievkalpojums svētdien, 2012.gada 8.aprīlī plkst.11:00
dievkalpojumā piedalās bīskaps dr.Viesturs Reķis