Dievnama vēsture līdz II Pasaules karam

Pirmais mācītājs, kas kalpojis Adventisu Liepājas draudzē pēc tās iesvētīšanas ir Jānis Driķis no 1913. gada līdz 1914. gadam. Viņa laikā Annas Janševskas vīrs 1913. gadā iebūvējis Liepājas baznīcā pirmās krāsnis(14).
Pēc tam draudzē kalpojis mācītājs Jānis Birziņš no 1915. gada līdz 1918. gadam. Viņa kalpošanas laiks sakrita ar Pirmo Pasaules kara laiku. Draudzes loceklis J.Zirnītis raksta, ka „visdrūmākie laiki draudzes dzīvē esot bijuši pirmā pasaules kara laikā tad, kad kara laikā vācieši kritušos karavīrus novietoja lielajā zālē un dievkalpojumus vajadzēja noturēt mazajās telpās.”(15) Bet par spīti apkārt valdošajam drūmajam laikam draudze turpina pastāvēt un 1917. gadā iestāda lielo liepu un ābeli pie baznīcas(16) stādīšanā piedalījies arī Brikmanis.
Tad nākamos divus gadus draudzei nācies iztikt bez mācītāja un no 1920.gada līdz 1929. gadam kalpojuši dažādi mācītāji, un šai laikā aizmūrēti divi logi, bet no viņu kalpošanas laika nav saglabājušās nekādas ziņas par svarīgiem notikumiem baznīcā vai par kādām izmaiņām.
No 1933. gada līdz 1936. gadam Liepājā kalpojis Elmārs Krievs. Viņa kalpošanas laikā uzņemtajā fotogrāfijā var redzēt, ka līdz šim laikam sienu dekoratīvais gleznojums ir mainīts. Pie altāra daļas sienas ir pielikta lampiņa, un harmonijs, kas stāvēja pa vidu pie altāra daļas sienas, ir pārvietots lejā pie sānsienas.
E. Krieva kalpošanas laikā 1936. gadā ir noticis dievnama kapitālremonts un pēc 1940. gadā uzņemtās fotogrāfijas var redzēt, ka kapitālremontā ir nokrāsoti soli un grīda. Nomainīts ari apgaismojums altāra daļā pie sienas.
1938. gadā, mācītāja Alfrēda Medņa laikā, notikusi dievnama 25 gadu jubileja (skatīt 1.att. un 2.att.). Svētdienā plkst. 15.00 ir noticis dievkalpojums un 19.30 vakarā koncerts, viesi no Rīgas un Jelgavas draudzēm, kā arī daži mācītāji, kuri šajos gados bija Liepājā strādājuši.

(14) Janševska A. Atmiņu rokraksts. Glabājas Liepājas draudzes arhīvā.
(15) Zirnītis J. Atmiņu rokraksts. Glabājas Liepājas draudzes arhīvā
(16) Brikmanis, vēstule rokrakstā, Liepājas draudzes arhīvs.