No 1941.gada līdz 2000.

No 1941. gada līdz 1953. gadam strādājuši trīs mācītāji un šajā laikā nomainīti lielās zāles logi. Šajā pašā laika posmā ir nomainīta krāsns – diemžēl nav zināms, kas to ir paveicis, šī krāsns, daudzkārt remontēta, kalpo līdz pat mūsdienām. Laika posmā no 1940. gada līdz 1954. gadam ir veikta priekšējās sienas un sānsienu dekoratīvā gleznojuma nomaiņa.
Gadu laikā oriģinālais baznīcas tornītis ir nomainīts vairākas reizes. Visi iemesli, kāpēc tas, darīts nav skaidri zināmi – iespējams tas darīts, lai novērstu dabas apstākļu izraisītos bojājumus (vismaz pēdējā reizē). Šo fotogrāfiju dāvinājis Jānis Sokolovskis no sava privātā foto arhīva. Fotografēts 1960tajos.
Otto Balodis Liepājas draudzē kalpojis no 1954. gada līdz 1966. gadam un šajā laikā atkal nomainīts priekšējās sienas un sānsienu dekoratīvais gleznojums.
Mācītāja Ernasta Grīnberga kalpošanas laikā, kas bija no 1966. gada līdz 1971. gadam, viņš pats, vai pēc viņa iniciatīvas tika taisīta katedra, kura arī pašlaik stāv altāra daļā(17)
Mācītāja Ī. Kleimaņa laikā, 1971 – 1977 gadam, ierīkoja gaismas ķermeņus gar sienām un veica visas zāles priekšējo remontu(17). Adventistu Liepājas draudzes dievnama 65 gadu jubileja norisinājās 1977. gada 14., 15. un 16. oktobrī. Savukārt attēlā redzams draudzes 75. gadu jubilejas koncerts 1980.gadā.
No 1977. līdz 1983. gadam Liepājā kalpoja Alfrēds Jākobsons un viņa laikā mainīja zālē un dzīvoklī logu rāmjus, kā arī veidoja priekšsienu tagadējā izskatā(17).
Ojārs Incenbergs (Liepājā kalpoja no 1993. līdz 2000. gadam) uzcēla baznīcas piebūvi. Jaunā piebūve tika iesākta celt 1997. gada vasarā un tika pabeigta 2000. gada rudenī.
Jaunās piebūves pirmajā stāvā atrodas telpa, ko izmanto Ceļa meklētāju klubs un Bēbīšu skoliņa, tur atrodas arī tualetes. Kopš baznīcas uzcelšanas, tās atradās ārā. Piebūves otrajā stāvā tika izbūvēts dzīvoklis mācītājam un viņa ģimenei. Baznīcas piebūves pagrabā atrodas divas noliktavu telpas un pirts. 2000. gada rudenī tika arī nomainīts žogs.

(17) Ābola F. Atmiņu stāsta pieraksts. Glabājas Liepājas draudzes arhīvā.