Vēsture no 2000...

2000. gadā uz Liepāju pārcēlās mācītājs Ivo Roderts, kas Adventistu Liepājas draudzē kalpo arī šobrīd (2012!). 2001. gada vasarā tika rekonstruēts vecais baznīcas tornītis. Šo darbu uzņēmās veikt draudzes loceklis Dins Grants, un viņš šo darbu paveica nedēļas laikā.
2007. gada maijā notika lielā baznīcas tīrīšanas talka. 2008. gadā pavasarī, draudzes mantziņa Andra Treihlera vadībā, tika veikts baznīcas ārējais kosmētiskais remonts – tika nokrāsots žogs un baznīcas pamatu maliņa, kā arī pielabotas logu ailes.
Tā paša gada rudenī tika nomainīti baznīcas fasādes (uz Uliha ielu) logi, kā arī Andrejs Sologubs rekonstruēja baznīcas ārējas durvis un 2009. gadā viņš rekonstruēja arī piebūves ārējās durvis. 2009. gada vasarā tika pārkrāsots baznīcas jumts.